+32(0)11 96 52 50 contact@meyerprinting.be

Algemene Voorwaarden

1. Bij prijsopgave worden de prijzen steeds opgegeven exclusief BTW.

2. Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant onze verkoopsvoorwaarden, die steeds voorrang hebben op deze van de koper.

3. Het vervoer geschiedt steeds op risico van de klant, welke ook de verzendingswijze is.

4. Tenzij anders overeengekomen, dienen alle betalingen, netto kontant, op de exploitatie-zetel van de verkoper te Wellen, te geschieden.

De niet-betaling van een factuur op haar vervaldag zal rechtstreeks aanleiding geven tot een verwijlintrest, vanaf haar vervaldag, van 15% per jaar, en bovendien zal zonder voorafgaandelijke aanmaning het factuurbedrag met 20% en met een minimum van 50 euro worden verhoogd. Alle innings-, aanmanings- en gerechtskosten zijn ten laste van de klant.

5. Iedere persoon of maatschappij die bestellingen plaatst met verzoek ze aan derden te factureren maakt zich sterk voor deze derden overeenkomstig art.1120 B.W. en zal persoonlijk aansprakelijk zijn voor de betaling, zelfs indien wij akkoord gingen met deze wijze van facturatie.

6. Alle klachten dienen te gebeuren per aangetekend schrijven en moeten ons  toekomen binnen de vijf dagen na de levering.

7. Er zal niet worden ingegaan op betwistingen over drukfouten of lay-out of papierkeuze; indien de klant bij de bestelling geen drukproef heeft gevraagd om na te gaan of het naar zijn wensen kan worden afgedrukt.

8. Bij een bestelling, waarvan het papier speciaal moet worden aangemaakt, is de klant gehouden, deze af te nemen in meer of in min, zoals ze aan ons werd geleverd.

9. Bij de opzegging van een gedane bestelling, worden de prijs van het papier en het reeds gedane werk steeds in rekening gebracht.

10. Indien een bestelling niet wordt afgehaald binnen de maand na de beloofde leveringsdatum, is de klant toch het volledige factuurbedrag schuldig vanaf de factuurdatum.

11. Speciale papieren door de klant geleverd, om door ons verwerkt te worden, worden in onze magazijnen opgeslagen op de volledige verantwoordelijkheid van de klant en dit voor alle risico’s; beschadigingen of misdrukken vallen ook te zijnen laste.

12. De beloofde leveringsdatum geldt enkel als inlichting, en is niet vatbaar voor betwisting.

13. Wij kunnen in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke schade opgelopen, rechtstreeks of onrechtstreeks, door het gebruik van druk- en zetwerk of papierwaren door ons geleverd.

14. Ingeval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van Mechelen bevoegd.